Licznik:

Dzisiaj: 329

Razem: 7125980

Jak powstaje książka???

   Uczniowie klas 4 SP nr 2 mieli okazję 4 lutego dowiedzieć się na lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez M-GBP w Zagórzu jak jest długa droga książki od autora do księgarni. O tej wędrówce w ciekawy sposób opowiadała Pani dr Joanna Kułakowska-Lis, która na co dzień pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Bosz.

Pierwszym krokiem do wydania książki jest jej wybór. Odbywa się on na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że sam wydawca poszukuje interesujących książek. Drugim sposobem jest przeglądanie maszynopisów osóbpotencjalnych autorów bądź tłumaczy - nadsyłających swoje prace lub przekłady na ręce redaktora naczelnego.
Kiedy decyzja o wydaniu książki zostanie już podjęta, do pracy zabiera się redaktor, którego zadaniem jest wyłapanie wszystkich błędów, zarówno stylistycznych, gramatycznych, jak i interpunkcyjnych. Jest to etap długotrwały i żmudny, wymaga od redaktora uwagi i koncentracji. Po naniesieniu poprawek redaktora tekst przekazywany jest do tzw. łamania, tzn. ułożenie tekstu w kolumny oraz dołączenie ilustracji, tabel czy innych dodatkowych elementów, jeśli tekst tego wymaga. Po tym procesie potrzebna jest korekta, a ściślej dwie lub nawet trzy, by jeszcze raz przeczytać całość i wyłapać nieprawidłowe dzielenie wyrazów, oraz inne, wcześniej przeoczone usterki. Przygotowana w ten sposób przez komputerowych "składaczy" książka trafia do drukarni. Następny etap pracy nad książką to przygotowanie próbnych wydruków zwanych ozalidami. Jeszcze raz wszystko musi być sprawdzone, tym razem czy nie ma na nich jakichś rys, tzw. "luster" - odwrotnie zadrukowanych stron, które źle wydrukowane w książce musielibyśmy czytać przy pomocy lusterka.
Kiedy już wszystko zostało sprawdzone wielokrotnie - by zyskać pewność, że nie pojawi się jakiś drukarski chochlik, rozpoczyna się proces drukowania. Książka drukowana jest na wielkich płachtach zwanych arkuszami, które zawierają po 16 stron. Arkusze są później łączone i obcinane, aby powstały pojedyncze strony, a następnie klejone lub szyte w całą, gotową książkę. Równolegle, wraz z produkcją samego tekstu przygotowywana jest okładka. Projektuje ją grafik po zapoznaniu się z treścią książki, a zatwierdza redakcja, konsultując się też z autorem. Na końcu etapu drukarnianego książki są oprawiane w okładki i gotowe egzemplarze pakuje się w większe paczki, które ułatwią transport do magazynu wydawnictwa, a następnie do hurtowni książek i dalej do księgarń.

Po wysłuchaniu tej opowieści uczestnicy lekcji bibliotecznej sami mieli okazję od początku do końca zaprojektować każdy po jednej stronie ich własnej książki, która zostanie wydrukowana w drukarni Wydawnictwa Bosz.                                                               

ER