Licznik:

Dzisiaj: 166

Razem: 7125208

Czytelnia posiada bogaty i różnorodny księgozbiór udostępniany wyłącznie na miejscu oraz cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu Korzystanie ze zbiorów Czytelni nie wymaga zapisywania się czytelnika do biblioteki. Konieczne jest jedynie wpisanie się do książki odwiedzin w czytelni.

Zbiory liczą 1151 woluminów. Dział udostępnia na miejscu aktualne wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia ze wszystkich dziedzin wiedzy, zbiory dotyczące szeroko rozumianej humanistyki, ekonomii i nauk matematyczno-przyrodniczych. Oferuje 10 tytułów gazet i czasopism bieżących.

Czytelnia udziela informacji. Opracowuje zestawienia bibliograficzne dla odbiorców indywidualnych. Prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Czytelnia świadczy usługi kserograficzne ze zbiorów własnych..