Licznik:

Dzisiaj: 172

Razem: 7125214

 

         Zagórz i zagórzanie w starej fotografii

Prezentujemy Państwu najnowszą monografię Zagórza pt. Zagórz i zagórzanie w starej fotofrafii, która podzielona jest na pięć przemyślanych i zaplanowanych części o tytułach Ludzie, Wydarzenia, Kolej, Świątynie, Krajobrazy. Wartość albumu podnoszą dwa szkice historyczne - Magdaleny Skrejko o rozwoju sztuki fotograficznej oraz profesora Roberta Lipelta o dziejach Zagórza na przełomie XIX i XX wieku. Poszczególne częsci albumowe otwierają zaś mini-eseje autorstwa, dr Joanny Kułakowskiej-Lis.

          Album zawiera ok 200 starych fotografii i dokumentów przedstawiąjący Zagórz z przełomu XIX i XX wieku.

          Monografię można nabyć w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagórzu w cenie 40,00,-

 

          

Zbigniew Osenkowski – Zagórz nad Osławą. Z dziejów miasta i gminy

          Książka „Zagórz nad Osławą” Zbigniewa Osenkowskiego to publikacja, która w interesujący i zarazem przystępny dla każdego czytelnika sposób przybliża historię miasta i gminy Zagórz. Autor Zbigniew Osenkowski, urodził się w Zagórzu, ukończył Politechnikę Krakowską oraz Studium Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Uprawia rysunek i grafikę. Jest ilustratorem książek i periodyków, twórcą 650 exlibrisów. Cały swój wolny czas poświęca na zbieraniu materiałów historycznych dotyczących okolic Sanoka i Zagórza.

           Najcenniejsze prace graficzne to „Zagórz w grafice” i „Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych”. Według jego projektu wykonano medale okolicznościowe z okazji 20 i 25 - lecia Miasta i Gminy Zagórz.

            W pracy nad zebraniem i opracowaniem materiałów do książki zaangażowanych było wiele osób. Dzięki temu ta publikacja, która powstała na podstawie dokumentów źródłowych, publikacji i wspomnień osób mieszkających na terenie gminy lub bezpośrednio z nią związanych, opisuje przeszłość od początków osadnictwa na tych ziemiach po teraźniejszość. Książka jest bogato ilustrowana, często fotografiami archiwalnymi udostępnianymi autorowi przez osoby prywatne. Zagórz nad Osławą to znakomita książka, która może być pomocna w nauczaniu historii jak również jest piękną podróżą w przeszłość.

Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 40,00 zł.

 

 

 

 Anna Woźna - Mój Zasław

             Książka Anny Woźnej jest prywatnym spojrzeniem na Zasław sprzed lat. Czytając kolejne strony poznajemy codzienne życie wsi, dawną zabudowę, przedmioty codziennego użytku. Dowiadujemy się jak dawniej się ubierano, jak wychowywano dzieci, ale przede wszystkim poznajemy mieszkańców Zasławia - właścicieli dworu – wokół których skupiało się życie, jak również ludzi prostych, pracujących na roli. Ta książka dla młodego pokolenia jest ciekawą lekcją historii a dla osób starszych to sentymentalna podróż w przeszłość w ich dawne wspomnienia.

Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 20,00 zł

.