Licznik:

Dzisiaj: 178

Razem: 6521527

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich”

 

 

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich” pod takim hasłem 29 maja 2018 roku odbył się Międzypowiatowy Konkurs Historyczny w 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Organizatorem tego konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pan Ernest Nowak oraz dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu pani Aniceta Brągiel. Honorowym patronatem konkurs objął Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Łącznie wzięło udział 29 osób. Uczniowie rozwiązywali trudny test złożony z 18 zadań,
 na co mieli 60 minut.

Test oceniła komicja w składzie:

Przewodniczący – ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Członkowie – nauczyciel historii Ewa Rodkiewicz, dyrektor MBP w Sanoku Leszek Puchała

Sekretarz -  Aniceta Brągiel dyrektor MBP w Zagórzu.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa przyznał sześciu najlepszym uczniom nagrody.

I miejsce – Oskar Szmyd  - Gimnazjum w Zagórzu,

II miejsce – Emilia Krawczyk - Szkoła Podstawowa  w Porażu

III miejsce – Łukasz Krzywdzik - Gimnazjum w Zagórzu,

-  Natalia  Oleksów - Szkoła Podstawowa  w Czaszynie,

IV miejsce – Krzysztof Krzywdzik - Gimnazjum w Zagórzu,

V miejsce – Klaudia Wątor - Szkoła Podstawowa  Nr 3 w Sanoku