Licznik:

Dzisiaj: 122

Razem: 6217115

FITNESS

Od 4 września zajęcia FITNESS odbywać się będą w poniedziałki

i czwartki
w godzinach od 19.00 do 20.00 - hala sportowa przy Gimnazjum

w Zagórzu, ul. Wolności 10.

Opłatę za karnet w wysokości 40 zł - za cały miesiąc lub 20 zł. za połowę miesiąca

należy wpłacić na konto MGBP w Zagórzu nr konta: 60124023401111001044033801 -

z dopiskiem: FITNESS