Licznik:

Dzisiaj: 253

Razem: 6081682

Czytak w zagórskiej bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu w tamtym roku przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015..” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Larix" otrzymała bezpłatnie także pakiet 1153 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku. Literatura nagrywana i udostępniana przez Stowarzyszenie „Larix” osobom niewidomym, to najwybitniejsze dzieła polskie i światowe, książki historyczne, popularno-naukowe i inne, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do korzystania z tego urządzenia. Wykaz książek jest zamieszczony na naszej stronie internetowej i jest dostępny w bibliotece

Katalog cyfrowych książek mówionych.