Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Gminny Konkurs Patriotyczny ,,Dotknij historii”

 

           W dniu 6 listopada 2017r komisja konkursowa wyłoniła laureatów  Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Dotknij historii”, zaś dwa dni później, 8 listopada 2017r w MGOKiS w Zagórzu odbył się finał Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Oba konkursy   były   elementem całorocznego projektu obchodów Roku J. Piłsudskiego, który jest realizowany w  Szkole Podstawowej w Zagórzu przy współpracy z MGBP w Zagórzu. Honorowy patronat nad konkursami objął Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Pan Ernest Nowak. Celem obu konkursów było m.in.:  -kształtowanie postaw patriotycznych, -popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, -odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych oraz promowanie młodych talentów i dokonań artystycznych dzieci.

Uczestnikom obu konkursów dziękujemy i gratulujemy.  Nagrody ufundowane przez organizatorów finaliści odbiorą w czasie uroczystego podsumowania projektu.

 

 Wyniki Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej

„Dotknij historii”

Jury w składzie:

Przewodnicząca:  p. Edward Mąka

Członek: p. Aniceta Brągiel

Członek: p. Juliusz Pałasiewicz

 

Przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w Regulaminie Konkursu, następującym osobom:

 

I grupa- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

 

1 miejsce:  Żobrowska Milena

2 miejsce:  Barzycka Ewa

3 miejsce: Strzyż Oliwia  

Wyróżnienie:  Wojtal Anastazja, Balik Aleksandra

  

II grupa – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych

 

1 miejsce – Kotlarczyk Oliwia

2 miejsce – Zarzyczna Wiktoria

3 miejsce-Torba Daniel

 

Wyróżnienie:  Gocko Roksana, Solarz Piotr, Stabryła Karolina

 

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego ,, Dotknij historii”

Jury w składzie :

Przewodnicząca:  p. Katarzyna Onacko

Członek: p. Teresa Zając

Członek: p. Elżbieta Raus

Przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w Regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

1 miejsce :  Zofia Powiłan

2 miejsce:  Karol Osenkowski

3 miejsce : Kevin Gęza, Maja Głodek

Wyróżnienie:  Bartosz Borkowski

 

II grupa – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych

1 miejsce – Witek Osenkowski

2 miejsce – Patrycja Sitarz

3 miejsce- Martyna Bil, Weronika Adamkiewicz

Wyróżnienie:  Anna Morawa

Więcej zdjęć w galerii: